Author

Profile picture
Sara Novak
Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenia
More articles in:  CrossRef  |  PubMed  |  Google Scholar