Alaolacon fujiokai sp. n., male, holotype. 30 tergite VIII 31 sternite VIII 32 tergites IX–X 33 sternites IX–X 34 aedeagus, dorsal view 35 ditto, ventral view.

 
 
  Part of: Arimoto K, Arimoto H (2017) The genus Alaolacon Candèze, a senior synonym of the genus Eumoeus Candèze (Coleoptera, Elateridae, Agrypninae). ZooKeys 656: 85-110. https://doi.org/10.3897/zookeys.656.8914