Male terminalia of Ormosia (Oreophila) komazawai Kato & Kolcsár, sp. nov. A dorsal view B sternite 9, ventral view C gonostylus, outer surface D aedeagal complex, dorsal view E aedeagal complex, lateral view (left = dorsal). Scale bars: 0.1 mm.

 
 
  Part of: Kato D, Watanabe K, Kolcsár L-P (2022) Japanese species of Ormosia Rondani (Diptera, Limoniidae): revision of the subgenera Oreophila Lackschewitz and Parormosia Alexander. ZooKeys 1132: 127-162. https://doi.org/10.3897/zookeys.1132.86022