Distribution map of Japanese species of Ormosia (Oreophila) and Ormosia (Parormosia). A Ormosia (Oreophila) confluenta Alexander, 1922 (red), Ormosia (Oreophila) komazawai Kato & Kolcsár, sp. nov. (blue) B Ormosia (Oreophila) sootryeni Lackschewitz, 1935 C Ormosia (Parormosia) diversipes Alexander, 1919 D Ormosia (Parormosia) nippoalpina Alexander, 1941 (red), Ormosia (Parormosia) phalara Kato & Kolcsár, sp. nov. (blue).

 
 
  Part of: Kato D, Watanabe K, Kolcsár L-P (2022) Japanese species of Ormosia Rondani (Diptera, Limoniidae): revision of the subgenera Oreophila Lackschewitz and Parormosia Alexander. ZooKeys 1132: 127-162. https://doi.org/10.3897/zookeys.1132.86022