Paradexamine rotundogena sp. nov., holotype, adult female, MABIK CR00250814, 5.5 mm A coxa 1 B gnathopod 1 C gnathopod 2 D pereopod 3 E pereopod 4 F pereopod 5 G pereopod 6 H pereopod 7 I uropod 1 J uropod 2 K telson. Scale bars: 0.1 mm (A–C); 0.2 mm (D–K).

 
 
  Part of: Zhang X, Kim K-W, Kim Y-H (2022) Two new species of the genus Paradexamine (Crustacea, Amphipoda, Dexaminidae) from Korean Waters. ZooKeys 1117: 37-52. https://doi.org/10.3897/zookeys.1117.85644