Paradexamine acuta sp. nov., holotype, adult female, MABIK CR00250813, 5.0 mm A habitus B pleonal epimera 1–3 C antenna 1 D antenna 2 E lower lip F left mandible G right mandible H maxilla 1 I maxilla 2 J maxilliped. Scale bars: 0.5 mm (A); 0.2 mm (B); 0.1 mm (C–J).

 
 
  Part of: Zhang X, Kim K-W, Kim Y-H (2022) Two new species of the genus Paradexamine (Crustacea, Amphipoda, Dexaminidae) from Korean Waters. ZooKeys 1117: 37-52. https://doi.org/10.3897/zookeys.1117.85644