Distribution map of four new Limacodidae species: circle = Fignya ravalba (China: Xizang); triangle = Kitanola eleganta (China: Xizang); star = K. shilinensis (China: Yunnan); square = Euphlyctinides pseudolaika (China: Yunnan).

 
 
  Part of: Wu J, Solovyev AV, Han H-L (2022) ´╗┐Four new species and two newly recorded species of Limacodidae (Lepidoptera, Zygaenoidea) from China. ZooKeys 1123: 205-219. https://doi.org/10.3897/zookeys.1123.77217