Holotype CAS 247252, male specimen (upper), 45.2 mm SL. Paratype CAS 247254, female specimen (lower), 33.2 mm SL. Photos by LA Rocha.

 
 
  Part of: Shepherd B, Pinheiro HT, Phelps TAY, PĂ©rez-Matus A, Rocha LA (2021) Pseudanthias hangapiko, a new anthiadine serranid (Teleostei, Serranidae, Anthiadinae) from Rapa Nui (Easter Island). ZooKeys 1054: 1-13. https://doi.org/10.3897/zookeys.1054.64508