Distribution records of Orchestina species from China and the northernmost species in Asia. 1. O. apiculata Liu, Xiao & Xu, 2016; 2. O. aureola Tong & Li, 2011; 3. O. bialata Liu, Xiao & Xu, 2016; 4. O. clavulata Tong & Li, 2011; 5. O. colubrina Liu, Henrard & Xu, 2019; 6. O. multipunctata Liu, Xiao & Xu, 2016; 7. O. sinensis Xu, 1987; 8. O. thoracica Xu, 1987; 9. O. truncatula Tong & Li, 2011; 10. O. tubulata Tong & Li, 2011; 11. O. yinggezui Tong & Li, 2011; 12. O. zhengi Tong & Li, 2011; 13. O. zhiwui Liu, Xu & Henrard, 2019; 14. O. storozhenkoi (Saaristo & Marusik, 2004); +. O. sakhalinensis Marusik, Perkovsky & Eskov, 2018.

 
 
  Part of: Wang Y, Wan N, Tong Y, Marusik YM (2021) On the northernmost Orchestina species in China, with a first description of the female of O. zhiwui (Araneae, Oonopidae). ZooKeys 1022: 1-11. https://doi.org/10.3897/zookeys.1022.62387