Head and antennae: A Leucotrichia fairchildi Flint, 1970 (UMSP000140357) B Leucotrichia inflaticornis Botosaneanu, 1993 (UMSP000140327) C Leucotrichia pictipes (Banks, 1911) (MCZ11597).

 
 
  Part of: Thomson RE, Holzenthal RW (2015) A revision of the Neotropical caddisfly genus Leucotrichia Mosely, 1934 (Hydroptilidae, Leucotrichiinae). ZooKeys 499: 1-100. https://doi.org/10.3897/zookeys.499.8360