Leucotrichia lerma Angrisano & Burgos, 2002 (redrawn from Angrisano and Burgos 2002). Male genitalia: A segments IX–X, lateral B segment IX, ventral C segment VII–VIII, oblique D phallus, view not specified.

 
 
  Part of: Thomson RE, Holzenthal RW (2015) A revision of the Neotropical caddisfly genus Leucotrichia Mosely, 1934 (Hydroptilidae, Leucotrichiinae). ZooKeys 499: 1-100. https://doi.org/10.3897/zookeys.499.8360