Map of China, enlargement showing records of Otacilia acutangula sp. nov., O. bijiashanica sp. nov., O. longtanica sp. nov., O. ovoidea sp. nov., O. shenshanica sp. nov., Otacilia subovoidea sp. nov. and O. xiaoxiica sp. nov. in Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi.

 
 
  Part of: Liu K-K, Luo H-P, Ying Y-H, Xiao Y-X, Xu X, Xiao Y-H (2020) A survey of Phrurolithidae spiders from Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China. ZooKeys 947: 1-37. https://doi.org/10.3897/zookeys.947.51175