Ancyronyx sarawacensis, holotype: A aedeagus, ventral view B same, lateral view.

 
 
  Part of: Kodada J, Jäch MA, Freitag H, Čiamporová-Zaťovičová Z, Goffová K, Selnekovič D, Čiampor Jr F (2020) Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). ZooKeys 912: 25-64. https://doi.org/10.3897/zookeys.912.47796