Apotrechus truncatolobus sp. n. 17 end of male abdomen in dorsal view 18 end of male abdomen in lateral view 19 end of male abdomen in ventral view 20 end of male abdomen in caudal view 21 subgenital plate of female in ventral view. Scale: 1 mm.

 
 
  Part of: Li M-M, Liu X-W, Li K (2015) Review of the genus Apotrechus in China (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae). ZooKeys 482: 143-155. https://doi.org/10.3897/zookeys.482.8713