Sternite pruinosity. A Sphecomyia cryptica B Sphecomyia dyari C Sphecomyia oraria D Sphecomyia vittata E Sphecomyia vespiformis F Sphecomyia interrupta G Sphecomyia brevicornis H Sphecomyia brevicornis.

 
 
  Part of: Moran KM, Skevington JH (2019) Revision of world Sphecomyia Latreille (Diptera, Syrphidae). ZooKeys 836: 15-79. https://doi.org/10.3897/zookeys.836.30326