Female genitalia of Timandra. 61 T. griseata, Xinjiang 62 T. recompta, Xinjiang 63 T. apicirosea, Sichuan 64 T. dichela, Jiangxi 65 T. convectaria, Fujian 66 T. correspondens, Tibet 67 T. adunca sp. n., Yunnan 68 T. accumulata sp. n., Yunnan. Scale bar: 1 mm.

 
 
  Part of: Cui L, Xue D, Jiang N (2019) A review of Timandra Duponchel, 1829 from China, with description of seven new species (Lepidoptera, Geometridae). ZooKeys 829: 43-74. https://doi.org/10.3897/zookeys.829.29708