Female of Lipoptena cervi (Linnaeus, 1758) from Cerová vrchovina PLA (J Roháček).

 
 
  Part of: Oboňa J, Sychra O, Greš S, Heřman P, Manko P, Roháček J, Šestáková A, Šlapák J, Hromada M (2019) A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia. ZooKeys 862: 129-152. https://doi.org/10.3897/zookeys.862.25992