Pyrgulinae. A–C Turricaspia meneghiniana (Issel, 1865), RGM 1310256 D, E, I T. meneghiniana, LV 201518 F–H T. meneghiniana, RGM 1310197 J, K T. meneghiniana, RGM1309799.

 
 
  Part of: Neubauer TA, van de Velde S, Yanina T, Wesselingh FP (2018) A late Pleistocene gastropod fauna from the northern Caspian Sea with implications for Pontocaspian gastropod taxonomy. ZooKeys 770: 43-103. https://doi.org/10.3897/zookeys.770.25365