Map of priority Protected Areas of Albania sampled for small mammals: 1 Korab-Koritnik [Novosejë-1, ca. 1400 m a.s.l., Novosejë-2 (Balaj), ca. 1300 m a.s.l.,; Novosejë-3 ca.1350 m a.s.l., Rabdisht (Korab), 1200 m a.s.l, Sllatinë, 1750 m a.s.l.] 2 Tomorr [Ujanik (1440–1500 m a.s.l.) and Peshtan (143 m a.s.l.)] 3 Bredhi i Hotovës [close to Rangers’ Hut (1250 m a.s.l.) and Bënja thermal water springs (368 m a.s.l.)] 4 Divjakë-Karavasta [Divjaka Pine forest (0–2 m a.s.l.), Shën Thanasi monastery (3 m a.s.l.), Shën Kolli monastery (10 m a.s.l.) and Vajkan (10 m a.s.l.)] 5 Liqeni i Shkodrës (lake Skadar) [Breg Liqen (12 m a.s.l.) and Kamice (14 m a.s.l.)] 6 Llogara-Karaburun [Llogara (950 m a.s.l.), Cave of Duk Gjonit (Karaburun, 30 m a.s.l.), and (Dukat, 350 m)] 7 Lëpushë-Vermosh [Lëpushë (1300–1400 m a.s.l.) and Lëpusha stream (ca. 1250 m)] 8 Butrint (Butrint ancient city and lake Bufi, 0-3 m a.s.l.) 9 Pashtrik [Krumë (527 m a.s.l.), Pashtrik (Çaban, ca. 1200 m a.s.l.), and Tej Drinit të Bardhë (ca.1250 m a.s.l.)]

 
 
  Part of: Bego F, Saçdanaku E, Pacifici M, Rondinini C (2018) Small terrestrial mammals of Albania: distribution and diversity (Mammalia, Eulipotyphla, Rodentia). ZooKeys 742: 127-163. https://doi.org/10.3897/zookeys.742.22364