409Saprinus (Saprinus) cyaneus cyaneus (Fabricius, 1775) head, dorsal view 410 prosternum 411 mesoventrite 412 lateral disc of metaventrite + metepisternum 413 protibia, ventral view 414 metatibia, ventral view.

 
 
  Part of: Lackner T, Leschen RAB (2017) A monograph of the Australopacific Saprininae (Coleoptera, Histeridae). ZooKeys 689: 1-263. https://doi.org/10.3897/zookeys.689.12021