302Saprinus (Saprinus) amethystinus Lewis, 1900 head, dorsal view 303 antennal club, dorsal view 304 pygidium 305 prosternum 306 mesoventrite 307 lateral disc of metaventrite + metepisternum 308 protibia, dorsal view 309 ditto, ventral view 310 metatibia, dorsal view.

 
 
  Part of: Lackner T, Leschen RAB (2017) A monograph of the Australopacific Saprininae (Coleoptera, Histeridae). ZooKeys 689: 1-263. https://doi.org/10.3897/zookeys.689.12021